زمین خاکی

دو قطعه زمین خالی زیبادشت کرج

 دو قطعه تفکیک شده 720 متری ، مجموعأ 1440 متر

زمین خالی دو طرف دیوار

سند تک برگ

انشعابات برق و گاز

قیمت 13 میلیارد تومان

تهاتر انجام میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای حاج مجید شعبانلو  09126594079 تماس بگیرید.

 

نظرات