فازمتر اوسرام

فازمتر اوسرام 

فازمتر اوسرام 

دارای تاییدیه ثبت و استاندارد با جنس مرغوب

قیمت عمده 
مبلغ هر عدد
۱۵۰۰۰تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای حاج مرتضی ابراهیمی روشن 09127342281 تماس بگیرید.

نظرات