مصالح_ساختمانی (1)

فروش سنگ های لاشه

فروش سنگهای لاشه به صورت کامیونی و خاوری جهت اجرای کف پارکینگ و پیاده رو